Ks.prof. Janusz St. Pasierb i Bogumił WiśniewskiPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA
Tczew, powroty. dn. 07 września 2019 r.

Tczew Tczew

Tczew, tam gdzie młody ks.Janusz St.Pasierb spędził swoją młodość. Foty, z dnia 7 września 2019 r.

Pytałem się mieszkańców kamienicy, na którym piętrze mieszkał x Janusz? Rozkładali ręce i pytali się, co to za człowiek? A ja wskazałem umocowaną tablicę pamiątkową na budynku, która zakotwiona jest w murze od wielu lat. Szok. Też tak można żyć. Teraz więc - tylko kasa może się liczy? W takim razie, obecnie poeta, to brzmi smutnie. Szum w eterze.

Tczew

Przedwojenna klatka schodowa do mieszkania Państwa Pasierb w Tczewie, przy ul. Lecha 5.

Pelplin, dn. 29 stycznia 2017 r.

Pelplin

Dzisiejsze odwiedziny mojego przyjaciela. Foto, Agata.

Dodano, dn. 04.04.2015 r.

Pelplin

Dzisiaj byłem na grobie mojego przyjaciela ks. Janusza St. Pasierba z moim Ojcem Józefem. Janusz mnie przywołuje. Po prostu rozumiemy się.

Janusz Stanisław Pasierb. Urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lubawie w nauczycielskiej rodzinie. Dzieciństwo spędził w Tczewie, lata okupacji w Żabnie k. Tarnowa. Po ukończeniu tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego w 1947 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył w 1952 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Grudziądzu (fara) i Redzie. Naukę kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu (sztuka kościelna, polonistyka, archeologia, historia kultury, patrologia). W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym UW, w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. – profesora zwyczajnego. Był profesorem Akademii Teologii Katolickiej oraz wykładowcą innych uczelni krajowych i zagranicznych, a także członkiem wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą oraz redakcji czasopism. Związany był z parafią św. Teresy na Tamce na warszawskim Powiślu. Przez długie lata tam mieszkał, odprawiał msze i modlił się. Jako poeta debiutował w 1972 r. na łamach - Tygodnika Powszechneg. Wśród kilkuset publikacji, opublikował m.in. siedem tomów esejów i trzynaście zbiorów poetyckich. W 1991 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Zmarł 15 grudnia 1993 r. w Warszawie. Był członkiem redakcji czasopism: Studia Pelplińskie (od 1968), Studia Claromontana (od 1981), Nasza Przeszłość (od 1984), Przegląd Katolicki (od 1988)[1]. Imieniem ks. Pasierba nazwano ulice i aleje w Pelplinie, Redzie, Tczewie, Warszawie i w Żabnie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Pasierb
W-wa

Fotografie wykonał Leszek.Warszawa ul. Dobra. Powyżej. Na tym balkonie chodziłem bez kapci. Wiele wspomień.
Dodano, dn. 14-12-2013r.


W grudniowym mumerze „Prowincji” z 2013 r., Bogumił Wiśniewski - wspomina ks. prof Janusza St. Pasierba. Przyjaciela.Prowincja Prowincja
Prowincja Prowincja
Prowincja Prowincja
Prowincja ProwincjaProf. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski.

W 1983 r. w Pelplinie, spotkałem wraz z kolegą Leszkiem u ks. Janusza St. Pasierba - dwóch wspaniałych naukowców, jednym z nich był obecny prof. Jerzy Limon z Gdańska. Drugiego Pana z nazwiska nie zapamiętałem - więc w moich wspomnieniach, które się ukazały o ks. Pasierbie - Pana Tomasza nie wymieniłem. Dopiero, będąc w Pelplinie kolega Leszek, przypomniał mi, że był to - Pan profesor dr hab. Tomasz P. Krzeszowski. Napisałem list do Pana prof. Tomasza Krzeszowskiego z pytaniem, czy istotnie był w Pelplinie w 1983 r.? I oto co mi odpisał.Pelplin

W czerwcowym mumerze „Prowincji” z 2014 r., Prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski - wspomina ks. prof Janusza St. Pasierba. Autor strony udostępnił do artykułu Pana prof. fotografię, którą wykonał w mieszkaniu na ul. Dobrej.


Dodano 30-06-2014 r.


Prowincja Prowincja Prowincja Prowincja

prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski z roku 1995 r i 2012 r

Prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski z roku 1995 r i 2012 r. Dziękuję Panie prof. za udostępnienie wspomień oraz zdjęć.Wikipedia - prof. Tomasz Krzeszowski

Polityka. Wywiad z prof. Tomaszem P. Krzeszowskim.

Kolega Leszek.


Pelplin Pelplin

Kolega Leszek przy grobie ks. Janusza St. Pasierba. Bardzo często ksiądz Janusz w listach pisanych do mnie, prosił abym pozdrowił Leszka. Tak czyniłem. Wizyta z dn. 03-12-2013 r. Zobacz moje wybrane opublikowane listy - poniżej.


WARSZAWA - PELPLIN - TORUŃ - KWIDZYN - KS JANUSZ St. PASIERB.


J.S.Pasierb

W hołdzie Ksiądzu Januszowi St. Pasierbowi.


Poznałem ks. Janusza Pasierba jeszcze w stanie wojennym. Zachowały się w moim archiwum koperty z nadrukiem „ocenzurowano”z 1982 r.

Ks.profesor Janusz był wspaniałym bezinteresownym człowiekiem. To wielka postać dla literatury polskiej.


Świat mój i księdza Janusza.

Warszawa J.S.Pasierb

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

ks. Janusz St. Pasierb w Rzymie - lata 50 - Sobór Watykański II oraz z Witoldem Gombrowiczem - Buenos Aires - Argentyna.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Ks. Janusz z papieżem Janem Pawłem II. Foto: wyżej i poniżej z http://januszpasierb.eu


Na stronie prezentuje tylko kilka listów ks.prof. Janusza Pasierba. Wielki poeta, teolog, archeolog, obywatel świata.

Wikipedia.
Więcej o ks. Januszu St.Pasierbie

Rok 2013, Rokiem ks.prof.Janusza St. Pasierba. Pelplin, dn: 8 stycznia 2013 r.

Pelplin Pelplin Pelplin Pelplin Pelplin Pelplin

Na zaincjowanym Roku ks. Janusza St. Pasierba, autor strony reprezentuje Radę i Urząd Miejski w Kwidzynie. Dyr Zespołu Szkół im. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, Bogdan Wiśniewski - składa wiązankę na grobie poety. Ks. Dyrektor Ireneusz Smagliński z „Radia Głos” przy pracy. Uczniowie z Pelplina przedstawiają wiersze ks. Janusza Pasierba.

Pelplin dn.08-01-2013 r.Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła, odczytuje uchwałę ogłaszającą rok 2013, rokiem ks. Janusza St. Pasierba. Biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej Ks. Wiesław Śmigiel, wspomina ks. prof. Janusza St. Pasierba.WYWIAD

Przeprowadziłem w 1986 r. z księdzem Januszem wywiad dla Studenckiego Radia : Bielany. Po latach został spisany z taśmy magnetofonowej i wydrukowany w książce pana Bogdana Wiśniewskiego pt „Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem”, wydanej w 2005 r. przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. Zdjęcia wykonałem w Warszawie na ul. Dobrej. W wywiadzie mowa jest m.in. o Cz. Miłoszu i W. Gombrowiczu.
Jednym słowem, otarłem się o Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza.

J.S.Pasierb Okładka książki

:

Fragment wywiadu autora z ks.Januszem St. Pasierbem - audio.Rok 2013 - Rokiem ks. Janusza St. Pasierba.

Cały wywiad radiowy z ks. prof. Januszem St. Pasierbem. Rozmowa odbyła się w Warszawie przez autora strony internetowej. Wszstkie prawa autorskie chronione są na wszystkich polach.: :


Ks.Janusz St.Pasierb o Czesławie Miłoszu i Witoldzie Gombrowiczu i Rycie Gombrowicz.
Z mojego archiwum.

Prezentuje cztery następne premierowe zdjęcia z ks. Januszem St. Pasierbem. Ostatnie moje fotki z mistrzem słowa. Prezentowane fotografie czarno-białe, wykonałem w Warszawie, roku nie pamiętam. Autor strony na tle niedokończonego obrazu - jak mówił ks. Janusz - malarza Jacka Malczewskiego, obecnie płótno znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.


Pasirb Pasirb Pasirb Pasirb

Dodano, dn: 15 stycznia 2013 r.Z mojego archiwum c.d.


J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Autor strony z ks. Januszem St. Pasierbem w Warszawie.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Korespondowaliśmy ze sobą. Nawet ks. Janusz starał się mi pomóc w poszukiwaniu bł. Doroty z Mątowów - rekluzy.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Książka, o której pisze mi w liście ks.J.St. Pasierb - wydana po śmierci autora.
J.S.Pasierb Pelplin J.S.Pasierb

Dedykacja ks. Janusza - od wujka dla mojej córki Pauliny Weroniki z dn. 27-04-1990 r.
Już dorosła i czyta. I poznaje świat.
Zapewniam.
Na pierwszym planie: Paulina Weronika przy grobie -jak mówi- kochanego wujka ks. Janusza St. Pasierba i moja żona Agata.

Foty. Dn.27-07-2013.

Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn

Udostępniam tylko kilka listów od x Janusza St. Pasierba.


Czas i po czasie z mojego archwum.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Muzyka gra nad grobami.

Pelplin ul.Kanoniczna 4 Pelplin cmentarz

Pelplin ul.Kanoniczna 4. Grób św.pamięci ks. Janusza. Foto Leszeka Kundy, którego często wspominał x Janusz.Pelplin. Ks. Dyrektor „Radia Głos” Ireneusz Smagliński oraz moja rodzina. Foto. z 1996. Żona Agata i córki: Paulina Weronika i Magdalena Krystyna. Dawne wspaniae czasy.

Pelplin


Pelplin

Ulica Kanoniczna w Pelplinie. Widziana od strony Bazyliki.

Pelplin

Pelplin zimą. Ul. Kanoniczna.


Ks.Janusz zaproponował mi, abym nawiązał kontakt z panem Januszem Odrowążem-Pieniążkiem w sprawie Witolda Gombrowicza - z ówczesnym dyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. I tak też uczyniłem. Spotkałem się ze świadek historii i odbyłem z nim rozmowę w Muzeum Literatury w Warszawie. Później napisał list do mnie, w którym opisał spotkanie z autorem „Ferdydurki”. Janusz Odrowąż-Pieniążek jest autorem m.in. książki: „Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson”.


Pelplin


Strona o x Januszu. St. Pasierbie

Poetycki pogląd na świat - wokół biografii i twórczości Ks.Janusza St.Pasierba. B.Wiśniewski.

Na stronie odpowiedni podkład muzyczny. Pamiętam - kiedy przyjeżdżałem do Warszawy do x Janusza St. Pasierba, wielokrotnie słuchałem muzyki ks. Antonio Vivaldiego „Le quattro stagioni” (Cztery pory roku). Ks. Janusz powiedział mi, że muzyka Vivaldiego wyrasta prosto z ziemi. „Świat jest piękny”.
Przypominam. Wszystkie zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim - Bogumił Wiśniewski