Ks.prof. Janusz St. Pasierb i Bogumił WiśniewskiPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA
Dodano, dn. 04.04.2015 r.

Pelplin

Dzisiaj byłem na grobie mojego przyjaciela ks. Janusza St. Pasierba z moim Ojcem Józefem. Janusz mnie przywołuje. Po prostu rozumiemy się.
W-wa

Fotografie wykonał Leszek.Warszawa ul. Dobra. Powyżej. Na tym balkonie chodziłem bez kapci. Wiele wspomień.
Dodano, dn. 14-12-2013r.


W grudniowym mumerze „Prowincji” z 2013 r., Bogumił Wiśniewski - wspomina ks. prof Janusza St. Pasierba. Przyjaciela.Prowincja Prowincja
Prowincja Prowincja
Prowincja Prowincja
Prowincja ProwincjaProf. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski.

W 1983 r. w Pelplinie, spotkałem wraz z kolegą Leszkiem u ks. Janusza St. Pasierba - dwóch wspaniałych naukowców, jednym z nich był obecny prof. Jerzy Limon z Gdańska. Drugiego Pana z nazwiska nie zapamiętałem - więc w moich wspomnieniach, które się ukazały o ks. Pasierbie - Pana Tomasza nie wymieniłem. Dopiero, będąc w Pelplinie kolega Leszek, przypomniał mi, że był to - Pan profesor dr hab. Tomasz P. Krzeszowski. Napisałem list do Pana prof. Tomasza Krzeszowskiego z pytaniem, czy istotnie był w Pelplinie w 1983 r.? I oto co mi odpisał.Pelplin

W czerwcowym mumerze „Prowincji” z 2014 r., Prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski - wspomina ks. prof Janusza St. Pasierba. Autor strony udostępnił do artykułu Pana prof. fotografię, którą wykonał w mieszkaniu na ul. Dobrej.


Dodano 30-06-2014 r.


Prowincja Prowincja Prowincja Prowincja

prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski z roku 1995 r i 2012 r

Prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski z roku 1995 r i 2012 r. Dziękuję Panie prof. za udostępnienie wspomień oraz zdjęć.Wikipedia - prof. Tomasz Krzeszowski

Polityka. Wywiad z prof. Tomaszem P. Krzeszowskim.


WARSZAWA - PELPLIN - TORUŃ - KWIDZYN - KS JANUSZ St. PASIERB.


J.S.Pasierb

W hołdzie Ksiądzu Januszowi St. Pasierbowi.


Poznałem ks. Janusza Pasierba jeszcze w stanie wojennym. Zachowały się w moim archiwum koperty z nadrukiem „ocenzurowano”z 1982 r.

Ks.profesor Janusz był wspaniałym bezinteresownym człowiekiem. To wielka postać dla literatury polskiej.


Świat mój i księdza Janusza.

Warszawa J.S.Pasierb

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

ks. Janusz St. Pasierb w Rzymie - lata 50 - Sobór Watykański II oraz z Witoldem Gombrowiczem - Buenos Aires - Argentyna.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Ks. Janusz z papieżem Janem Pawłem II. Foto: wyżej i poniżej z http://januszpasierb.eu


Na stronie prezentuje tylko kilka listów ks.prof. Janusza Pasierba. Wielki poeta, teolog, archeolog, obywatel świata.

Wikipedia.
Więcej o ks. Januszu St.Pasierbie

Rok 2013, Rokiem ks.prof.Janusza St. Pasierba. Pelplin, dn: 8 stycznia 2013 r.

Pelplin Pelplin Pelplin Pelplin Pelplin Pelplin

Na zaincjowanym Roku ks. Janusza St. Pasierba, autor strony reprezentuje Radę i Urząd Miejski w Kwidzynie. Dyr Zespołu Szkół im. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, Bogdan Wiśniewski - składa wiązankę na grobie poety. Ks. Dyrektor Ireneusz Smagliński z „Radia Głos” przy pracy. Uczniowie z Pelplina przedstawiają wiersze ks. Janusza Pasierba.

Pelplin dn.08-01-2013 r.Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła, odczytuje uchwałę ogłaszającą rok 2013, rokiem ks. Janusza St. Pasierba. Biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej Ks. Wiesław Śmigiel, wspomina ks. prof. Janusza St. Pasierba.WYWIAD

Przeprowadziłem w 1986 r. z księdzem Januszem wywiad dla Studenckiego Radia : Bielany. Po latach został spisany z taśmy magnetofonowej i wydrukowany w książce pana Bogdana Wiśniewskiego pt „Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem”, wydanej w 2005 r. przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. Zdjęcia wykonałem w Warszawie na ul. Dobrej. W wywiadzie mowa jest m.in. o Cz. Miłoszu i W. Gombrowiczu.
Jednym słowem, otarłem się o Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza.

J.S.Pasierb Szkoła w Pelplinie Okładka książki

Pasierb-Wisniewski by 1bw

:

Fragment wywiadu autora z ks.Januszem St. Pasierbem - audio.Rok 2013 - Rokiem ks. Janusza St. Pasierba.

Cały wywiad radiowy z ks. prof. Januszem St. Pasierbem. Rozmowa odbyła się w Warszawie przez autora strony internetowej. Wszstkie prawa autorskie chronione są na wszystkich polach.: :


Ks.Janusz St.Pasierb o Czesławie Miłoszu i Witoldzie Gombrowiczu i Rycie Gombrowicz.
Z mojego archiwum.

Prezentuje cztery następne premierowe zdjęcia z ks. Januszem St. Pasierbem. Ostatnie moje fotki z mistrzem słowa. Prezentowane fotografie czarno-białe, wykonałem w Warszawie, roku nie pamiętam. Autor strony na tle niedokończonego obrazu - jak mówił ks. Janusz - malarza Jacka Malczewskiego, obecnie płótno znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.


Pasirb Pasirb Pasirb Pasirb

Dodano, dn: 15 stycznia 2013 r.Z mojego archiwum c.d.


J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Autor strony z ks. Januszem St. Pasierbem w Warszawie.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Korespondowaliśmy ze sobą. Nawet ks. Janusz starał się mi pomóc w poszukiwaniu bł. Doroty z Mątowów - rekluzy.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Książka, o której pisze mi w liście ks.J.St. Pasierb - wydana po śmierci autora.
J.S.Pasierb Pelplin J.S.Pasierb

Dedykacja ks. Janusza - od wujka dla mojej córki Pauliny Weroniki z dn. 27-04-1990 r.
Już dorosła i czyta. I poznaje świat.
Zapewniam.
Na pierwszym planie: Paulina Weronika przy grobie -jak mówi- kochanego wujka ks. Janusza St. Pasierba i moja żona Agata.

Foty. Dn.27-07-2013.

Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn

Udostępniam tylko kilka listów od x Janusza St. Pasierba.


Czas i po czasie z mojego archwum.

J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb J.S.Pasierb

Muzyka gra nad grobami.

Pelplin ul.Kanoniczna 4 Pelplin cmentarz

Pelplin ul.Kanoniczna 4. Grób św.pamięci ks. Janusza. Foto Leszeka Kundy, którego często wspominał x Janusz.Pelplin. Ks. Dyrektor „Radia Głos” Ireneusz Smagliński oraz moja rodzina. Foto. z 1996. Żona Agata i córki: Paulina Weronika i Magdalena Krystyna. Dawne wspaniae czasy.

Pelplin


Pelplin

Ulica Kanoniczna w Pelplinie. Widziana od strony Bazyliki.

Pelplin

Pelplin zimą. Ul. Kanoniczna.


Ks.Janusz zaproponował mi, abym nawiązał kontakt z panem Januszem Odrowążem-Pieniążkiem w sprawie Witolda Gombrowicza - z ówczesnym dyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. I tak też uczyniłem. Spotkałem się ze świadek historii i odbyłem z nim rozmowę w Muzeum Literatury w Warszawie. Później napisał list do mnie, w którym opisał spotkanie z autorem „Ferdydurki”. Janusz Odrowąż-Pieniążek jest autorem m.in. książki: „Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka po Glorii Swanson”.


Pelplin


Strona o x Januszu. St. Pasierbie

Poetycki pogląd na świat - wokół biografii i twórczości Ks.Janusza St.Pasierba. B.Wiśniewski.

Na stronie odpowiedni podkład muzyczny. Pamiętam - kiedy przyjeżdżałem do Warszawy do x Janusza St. Pasierba, wielokrotnie słuchałem muzyki ks. Antonio Vivaldiego „Le quattro stagioni” (Cztery pory roku). Ks. Janusz powiedział mi, że muzyka Vivaldiego wyrasta prosto z ziemi. „Świat jest piękny”.
Przypominam. Wszystkie zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim - Bogumił Wiśniewski