Pochówek trzech wielkich mistrzów krzyżackich w prezbiterium Katedry w 2010 rokuPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA

krypta Flaga Wielkiego Mistrza Krzyżackiego

Der Hochmeister Werner von Orseln.


Uroczyste otwarcie krypty


Wielokrotnie pisałem na łamach różnych pism, na temat badań archeologicznych w kwidzyńskiej katedrze p.w. Św. Jana Ewangelisty, które odbyły się w latach 2006 - 2008 r. Odkryto w tamtym czasie miedzy innymi - dwie murowane krypty, w której - w jednej z nich, spoczywali trzej wielcy mistrzowie krzyżaccy oraz w przestrzeni prezbiterium biskupi pomezańscy. Po blisko trzech latach w dniu 31 lipca 2010 r. podniośle odsłonięto i oddano zrekonstruowaną kryptę dla zwiedzających. Uroczystość rozpoczęła się w katedrze mszą święta koncelebrowaną (w j. polskim i niemieckim), w której uczestniczył m.in. Biskup elbląski Jan Styrna i obecny Wielki Mistrz Zakonu Niemieckiego ks. dr Bruno Platter oraz licznie zaproszeni goście w tym Wiceambasador Austrii, Konsul Niemiec w Gdańsku, przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń, a także honorowy obywatel miasta Kwidzyna prof. Leszek Balcerowicz. Przełomowym wydarzeniem w trakcie nabożeństwa był symboliczny uścisk dłoni księdza Biskupa i Wielkiego Mistrza w geście pojednania historycznego.


Ks. Biskup Jan Styrna na wstępie swojej homilii podczas odprawianego nabożeństwa powiedział, że: „z wielką pieczołowitością poszukiwano doczesnych szczątków Bł. Doroty z Mątów, jeżeli Pan Bóg zechce, jeżeli to będzie potrzebne - być może kiedyś - te święte relikwie, staną się nam dostępne, na razie dostępne nam jest żyjąca Święta Dorota, wielbiona w chwale Bożej”. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę również, że „w tych poszukiwaniach odnaleziono inne szczątki - tych, którzy w swoim czasie w ludzkiej hierarchii byli ważni i wielcy. Dlatego ich ciała chowano w rejonie prezbiterium świątyni, aby je uszanować. Poszukiwaczom, fachowcom udało się zidentyfikować szczątki trzech osób - wielkich mistrzów: Wernera von Orseln, Ludolfa König von Wattzau, oraz Henrycha von Plauen”. Na zakończenie homilii ks. Biskup Jan Styrna, wypowiedział do wiernych doniosłe słowa: „niech ta kaplica, która będzie eksponować historię, przeszłość, a nawet konkretne osoby, będzie szczególnym miejscem pamięci. Niech nam pomaga przyjmować i szerzyć pokój, którego dawcą jest Chrystus. Niech Święta Dorota z Mątów, która tutaj dochodziła do ziemskiego finału życia i świętości, będzie jak dawniej tą jednoczącą, dążącą, ukazującą możliwość zbliżenia się ludzkich serc i wspólnego działania dla dobra”.

Wielki Mistrz Bruno Platter, pod koniec Mszy Świętej, rozpoczął przemówienie do licznie zgromadzonych wiernych; od przypomnienia postaci Bł. Doroty z Mątów. Wspomniał przy tej okazji również wielkiego teologa Zakonu Krzyżackiego Jana z Kwidzyna, który był między innymi - autorem rozprawy teologicznej Super Symbolum Apostolarum i spowiednikiem Świętej z Kwidzyna „Jednak właściwym powodem - powiedział ks. B. Platter, dla którego jestem dzisiaj w katedrze kwidzyńskiej wraz z niewielką grupą przedstawicieli Zakonu Krzyżackiego jest pobłogosławienie krypty, w której pochowani są trzej Wielcy Mistrzowie Zakonu Krzyżackiego. Odkrycie grobów krzyżackich i przeprowadzone następnie badania naukowe ujawniły wiele nowych ciekawych szczegółów”. W swoim przemówieniu podkreślił z naciskiem, że „po tym wielkim odkryciu, które na całym świecie nie ma sobie równych, oraz pieczołowitej renowacji krypty, pragnę z tego miejsca ponownie udzielić błogosławieństwa moim poprzednikom prosząc dla nich o żywot wieczny w królestwie Ojca Niebieskiego. Dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu odkryto miejsce ich pochówku, co przybliżyło nam postaci owych średniowiecznych osobistości, Wielkich Mistrzów potężnego w owym czasie Zakonu Krzyżackiego, a wraz z nimi niespokojne czasy pełne fascynujących zdarzeń i ciekawych procesów. Aranżując groby i kryptę w tak godny sposób oddajemy im cześć i przywracamy pamięć o nich. Z tego miejsca chciałbym szczerze podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że groby i krypta zostały zaaranżowane w sposób pozwalający nam na godne uczczenie pamięci o Wielkich Mistrzach. Bracia, siostry i familiarzy Zakonu Niemieckiego, z poczuciem głębokiego szacunku i ogromnym wzruszeniem uczestniczymy dziś w tejże uroczystej mszy świętej w katedrze Kwidzyńskiej, którą możemy celebrować wraz z księdzem biskupem, kanonikami katedralnymi oraz tutejszymi wiernymi. Pamięć o błogosławionej Dorocie, o działających tu biskupach i kanonikach ówczesnego Zakonu Krzyżackiego, jak również widok tejże monumentalnej świątyni wzniesionej przed wieki przez naszych poprzedników sprawiają, że po dziś dzień jesteśmy z tym miejscem związani szczególną głęboką wewnętrzną więzią, zarówno na płaszczyźnie historycznej jak i duchowej. Pragniemy w związku z tym wyrazić naszą ogromną wdzięczność, ponieważ właśnie z tego czerpiemy naszą siłę i radość do dalszego działania i życia w zakonie”. Ks. dr Bruno Platter wypowiedział słowa, które dla wszystkich były bardzo znaczące: „Odkrycie szczątków trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i ich uhonorowanie to znak, że przyszedł czas na nasze pojednanie. Dzisiejsze wydarzenie pozwala nam skupić się na prawdziwej historii i tym co nas łączy, a nie dzieli. A wiadomo, że łączy nas wiara chrześcijańska”.
Po przejściu do prezbiterium, w obecności księży i władz samorządowych, gości i mieszkańców Kwidzyna ksiądz Biskup Jan Styrna i Wielki Mistrz ks. Bruno Plater, uroczyście poświecili i okadzili odrestaurowaną kryptę, zawierającą doczesne szczątki; trzech wielkich mistrzów krzyżackich oraz biskupów pomezańskich. Nad grobami dostojników Zakonu oraz biskupów pomezańskich symbolicznie zapalono podarowany przez Zakon paschał, który obecnie znajduje się w krypcie.
Tłumaczenie homilii: Aleksandra Belzyt
krypta krypta

Der Hochmeister Werner von Orseln.Ludolf König von Wattzau.

krypta krypta

Der Hochmeister Ludolf König von Wattzau


krypta krypta

Der Hochmeister Henrycha von Plauen. Pochówek biskupów pomezańskich.

Der Hochmeister Wielki Mistrz Bruno Platter


krypta krypta

Autor oprowadza Wielkiego Mistrza dr Bruno Plattera przed oficjalnym otwarciem krypty.

krypta krypta

Autor strony odbiera gratulacje od Wielkiego Mistrza Bruno Plattera za zainicjowanie i przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych.Spotkanie przed oficjalnym uroczystym otwarciem krypty.

krypta krypta

Msza Święta.

krypta krypta

ks.Biskup elbląski Jan Styrna i Wielki Mistrz Zakonu Niemieckiego Bruno Pllater w drodze do krypty Mistrzów.Poświęcenie, okadzenie krypty Wielkich Mistrzów Krzyżackich.

krypta

Uroczystości otwarcia krypty wielkich mistrzów krzyżackich ks.Biskup Jan Styrna i Wielki Mistrz Bruno Platter.Autor oprowadza po zakończeniu uroczystościach prof Leszka Balcerowicza Honorowego Obywatela Miasta wraz z małżonką oraz Burmistrza Miasta Andrzeja Krzysztofiaka wraz z małżonką.

krypta krypta

Autor z prof Leszkiem Balcerowiczem.Pani Monika Scislowska Agencja „The Associated Press”, autor strony i prof Leszek Balcerowicz.

krzyżak

Oficjalna informacja o otwarciu krypty wielkich mistrzów krzyżackich w Kwidzynie ze strony internetowej Zakonu Niemieckiego.Foto: M.Góralski, A.Łubiński, A. Keplicz, M.Wiśniewska, P.Wiśniewska, B. Wiśniewski.


Przypominam. Wszystkie zdjecia i teksty chronione są prawem autorskim - Bogumił Wiśniewski