Wehikuł czasu


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORACzas mija, już go nie zawrócimy. Festina lente.

Kapela Kłosy z Ciechanowca „Kapela Kłosy z Ciechanowca ”

Koncert w Ciechanowcu z dnia: 22.07.2018 r. Skład: Akordeon - Krzysztof Wojtkowski, Akordeon - Władysław Jankowski, Saksofon - Roman Dobecki, Instrumenty perkusyjne - Waldemar Krysiński
XVI Jarmark Cysterski w Pelplinie.

Pelplin
18 września 2016 r. Pelplin. Przekazanie klucza i otwarcie Jarmarku.Miasto Gniew. Interesujące odkrycie archeologiczne na Starym Mieście, dn. 22-06-2016 r.

Malbork

Odsłoniono pozostałości drewnianej drogi wykonanej z dębowych bali, pochodzącą najprawdopodobniej z II poł. XIV wieku.Malbork. Figura Najświętszej Maryi Panny.

Malbork
Malbork

Malbork. Odrestaurowana figura Najświętszej Maryi Panny, dodała blasku odnowionemu kościołowi zamkowemu.

Madonna pokryta jest mozaiką z barwnego szkła. W kolorystyce dominuje błękit, czerwień i złoto. Dzięki temu,figura Madonny mini się w słońcu złotą aureolą. Całość powstała w przedziale: 1390 - 1399 r.Tympanon - zamek malborski.

kwidzyn

Msza Trydencka w Kwidzynie.Po raz pierwszy na Mszy trydenckiej, która odprawiona była w niedzielę, dn. 21.06.2015 o 15:30 w kaplicy przy klasztorze Sióstr Benedyktynek przy ul. Piastowskiej. Następne Msze, to każda trzecia niedziela o godz.15:30.

Mozaika z 1380 r. nad głównym wejściem do gotyckiej Katedry pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie.


kwidzyn kwidzyn kwidzyn kwidzyn kwidzyn kwidzyn kwidzyn

Na południowej elewacji kościoła zachował się obraz mozaikowy, datowany na 1380, przedstawiający męczeństwo św. Jana Ewangelisty w oleju i klęczącego fundatora – bpa Jana I Möncha. Pod mozaiką widniał napis: Johan[nes] ep[iscopu]s fecit f[ie]r[i] hoc op[u]s a[nno] d[omini] m ccc 80 /1380/. Międzynarodowy zespół naukowców przy badaniu mozaiki dn. 20 marca 2015 r.

Fresk z kwidzyńskiej Katedry, nawa północna. Jedna scena, a tyle ekspersji.


Relacja z dnia 06 marca 2015 r.

kwidzyn kwidzyn kwidzyn

Dwa freski z kwidzyńskiej Katedry, św. Krzysztof - patron podróżujących.

kwidzyn

Fresk z Katedry.

Relacja z dn. 31-05-2014 r.

kowalewo

Foto z internetu. Genialny i wspaniały kompozytor- Fryderyk Chopin, coś z wiersza Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Chopina”.


Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku!
Którego ręka - dla swojej białości
Alabastrowej... i wzięcia, i szyku,
I chwiejnych dotknięć - jak strusiowe pióro -
Mięszała mi się w oczach z klawiaturą
Z słoniowej kości...
I byłeś jako owa postać - którą
Z marmurów łona,
Niżli je kuto,
Odejma dłuto -
Geniuszu... wiecznego Pigmaliona!Na tropie poznania historii. Fryderyk Chopin Kowalewo, koło Drobina. Kowalewo leży około 4 km na zachód od Drobina. W dworku, u Ksawerego Zboińskiego kompozytor przebywał w gościnie, w lipcu 1827 roku. To stąd - jak twierdzą biografowie, przyjechał młody Frycek do Płocka, po listy od rodziców.

kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo kowalewo

Info ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Mapa pochodzi z 1944 r.

Dwór drewniany, w którym mieszał u hr. Ksawerego Zboińskiego - około tygodnia - Fryderyk Chopin, został już dawno rozebrany. Obecne ledwo zachowany ceglany budynk - pochodzący z przed 1850 r. mówi o naszej kulturze i przenosi nas w inne czasy. Fotografie: ruiny dworu i jeziorka powyżej. A teraz oddajmy głos Fryderykowi Chopinowi. Fragment listu skierowany do rodziców z Kowalewa z pobliskiego Drobina, list datowany z lipieca 1827 r.: „ Jest teraz rano, godzina ósma … Powietrze świeże, słonko ślicznie świeci, ptaszki świergocą, strumyka nie ma, bo by mruczał, ale za to jest staw i żaby ślicznie śpiewają! – Ależ najzabawniejszy jest kos, co pod oknami awantury wyśpiewywa”.

Zachował się staw, gdzie słyszałem kumkanie żab - tak jak opisał Fryderyk Chopin - Kowalewo.Kowalewo koło Drobina, tam przebywał we dworze Fryderyk Chopin.

Drobin

Dnia 01-06-2014 r.

Kwidzyn, 08-11-2013 r.

Kwidzyn

Kwidzyn, ul. Sztumska i Brat.Narodów. Widok od strony SP nr 7.
Wisła, dn. 16-10-2013 r.

Wisla


Kałdus 2013 r. Badania archeologiczne. Dnia 28-08-2013 r.

strona strona strona

Urna. Kultura łużycka, studentki IV roku pracują przy artefakcie. Dr Jacek Bojarski mój kolega z roku oraz dr Marcin Weinkauf w czasie badań archeologicznych w Kałdusie.

strona strona strona strona


Wycieczka, z dn.: 29-07-2013 r. Nowe Miasto Lubawskie. Kunon von Liebenstein.


Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein Kunon von Liebenstein

Mosiężna gotycka płyta nagrobna. Wymiary: 2,50 m x 1,40 m, wmurowana w filarze pod chórem w 1921. Ufundowana została przed 1407 r. przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, Konrada von Jungingena. Projektantem płyty jest krzyżacki malarz- Piotr z Malborka, odlana i zmontowana została przez ludwisarza z okręgu bratiańskiego. Przedstawia rycerza zakonnego Kunona von Liebensteina, który zmarł w 1392 r. Brat Kunon był wielce zasłużony dla Zakonu Krzyżackiego. W latach 1379-1383 pełnił obowiązki Komtura ostródzkiego. Zaliczano go do najwartościowszych rycerzy zakonnych. Przed śmiercią sprawował władzę Wójta na zamku w Bratianie. Tam zmarł dn. 20 października 1391 roku, w wieku 51 lat.
Na bordiurze widnieje łaciński napis w minuskule gotyckiej: „HIC IACET DOMINUS KUNE DE LIBENSTEEN QUI FUIT ADVOCATUS IN BRATIAN QUI OBIIT ANNO DOMINI MCCCXCI IN FERIA QUINTA OCTO DIES POST FESTUM SANCTI BORCHARDI AMEN” (tu leży pan Kuno von Liebenstein, który był rzecznikiem w Bratianie, zmarł w 1391 roku w czwartym dniu po uroczystości świętego Burcharda (20 października). Amen). Z innych zachowanych źródeł pisanych wiadomo, że rycerz urodził się około 1340 roku daleko w Niemczech, nad Renem. W czterech narożnikach umieszczone są w medalionach symbole ewangelistów. Osiem aniołów podtrzymuje 4 herby: ojca, matki, babci ze strony ojca i babci ze strony matki. Środkowy na obłoku trzyma w rękach wstęgę z napisem herr Kune de Libensteen.
Wycieczka, z dn.: 31-07-2013 r. Nowe.

strona strona strona strona strona

Kościół halowy z połwy XIV w. p.w. Mateusza Apostoła, gotyk pomorski z przesklepionym prezbiterium (prezbiterium z 1366 roku posiada piękne gwiaździste sklepienie) i trzema nawami, niegdyś kryty drewnianym stopem. Charakterystyczna bocznie ustawiona wieża i bogato zdobione szczyty. W XVI w. na krótko protestancki. W latach 1911-1914 rozbudowany, podczas zakładania sklepień nawowych odnaleziono pozostałości bogatych malowideł ściennych, częściowo zachowane. Obecny wystrój wnętrz barokowo-rokokowo, w dużym stopniu oryginalny.
Wycieczka, z dn.: 18-07-2013 r. Grunwald - Stębark - Dąbrówno.


strona strona strona

Kaplica na polach grunwaldzkich pobudowana została z polecenia Wielkiego Mistrza Henryka von Plauen. Kaplicę zbudowano dla uczczenia pamięci poległych; stanęła na określonym intencyjnie miejscu. Mogło to być miejsce śmierci wielkiego mistrza, Ulricha von Jungingen lub obozu Wielkiego Mistrza. Kaplica otrzymała wezwanie Najświętszej Marii Panny, która w ideowym kręgu tradycji krzyżackiej była opiekunką poległych za wiarę. Dnia 6 października 1412 roku kaplica otrzymała przywileje odpustów dla odwiedzających i wspomagających materialnie. Poświęcenie kaplicy nastąpiło 13 marca 1413 r.

strona strona

Dąbrówno. W lipcu 1410 r. na dwa dni przed bitwą grunwaldzką miasto zostało zdobyte i spalone przez wojska i na rozkaz Jagiełły.
Kwidzyn

Piękna przyroda, z dn. 02-11-2012 r.
Gdańsk Gdańsk

Gdańsk, Motława z dn. 09-05-2013 r. widziany z IV piętra.

Kwidzyn, dn. 11.06.2013 r.

Kwidzyn Kwidzyn


Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn

Kwidzyn widziany dn. 09-03-2013 r. Ostatnie zdjęcie, miejsce mieszania się wody z rzeki Liwy i kanału Palemona. I z dnia 16-03-13 r.
Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn

Wejście w strefę Sacrum, foto z dn. 23-01-2013 r.


Kwidzyn

Dn. 15-02-2013 r. Inaczej wygląda Gdańsk z samego rana. Brak ludzi.Kwidzyn

Usypiająca noc 14-11-2012 r.

Kwidzyn

Usypiająca noc 19-11-2012 r.

Kwidzyn

28-11-2012 r.


Kwidzyn Kwidzyn

Więźba dachowa widziana od strony północnej.

Kwidzyn Kwidzyn

Dawny Spichlerz przy ul. Bat Chłopskich już go nie ma. Rozebrany. Budynek wybudowany został w I poł. XVIII w.(foto autor)Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn

Autor strony jako Kwidyn. Liceum Ogólnokształcące nr 1. im. W. Gębika w Kwidzynie z 1985 r. Pochód 1 majowy, otwieram moją szkołę LO nr 1. Nie mogłem zdezerterować, byłem pod ostrzałem ciała pedagogicznego. Wóz albo przewóz. I koniec na ten temat.Kwidzyn Kwidzyn

śp.ks. Wojciech Kruk 20-12-83 r. z harcerzami przy nowo budowanym kościele w Kwidzynie oraz Papież w Gdańsku 1987 r.


Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn

Prof. Wiktor Zin prezentuje swoje widzenie dawnego świata, Malbork konferencja z dn. 31.10.2005 r.


Kwidzyn Kwidzyn

Kwidzyn z lat siedemdziesiątych.


Gietrzwałd Gietrzwałd Gietrzwałd

Pocztówka z pocz. XX w. wydana przez Andrzeja Samulowskiego z Gietrzwałdu.Archiwum autora. Andrzej Samulowski (ur. 2 kwietnia 1840 w Sząbruku, zm. 10 kwietnia 1928 w Gietrzwałdzie) – poeta ludowy, działacz oświatowy i społeczny, nauczyciel, Warmiak, żył i pracował w Gietrzwałdzie, gdzie założył w 1878 r. pierwszą księgarnię na Warmii. Budynek ten zachował się do dzisiaj. (Dietrichswalde). Wydaje mi się, że po lewej stronie pocztówki widoczny jest Andrzej Samulowski, umieszczam portret z internetu dla porównania. I znalazłem potwierdzenie, reklama w pelplińskim „Pielgrzymie” z 1879 r. Andrzej Samulewski reklamuje fotografie wykonane przy błogosławionym Źródle.
zamek Wisła

Wisła z dn. 21-04-2013 r.
strona

Moje zdjęcie zamieszczone na znanej w Polsce stronie: Andrzeja Zalewskiego, niezapominajki.pl.
kumpel jerzy ptaki

Moja kumpela. Psota. Po prawej - płaskorzeźba św. Jerzego z elewacji budynku w Kwidzynie.Zima - ratowałem ptaki.Przypominam. Wszystkie zdjecia i teksty chronione są prawem autorskim - Bogumił Wiśniewski