Ogrodzieniec/Neudeck


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA


Neudeck

Główny wiazd do pałacu w Ogrodzieńcu / Neudeck.

W styczniu 1933 r. Hitler otrzymał z rąk prezydenta Hindenburga nominację na kanclerza Rzeszy. Mało kto wie o tym, że decyzja o oddaniu władzy Hitlerowi zapadła nie w Berlinie, ale w majątku Hindenburga w Neudeck.To tu, w Neudeck Hindenburg został przyparty przez nazistów do „ściany”.To tu, zakończyła się Republika Wajmarska.I to tu w końcu- tak naprawdę rozpoczeła się haniebna dla ludzkości II wojna światowa.


Neudeck Neudeck

Mapa z 1898 r oraz 1928 r.Wycieczka z dn. 07-08-2013 r. Ogrodzienic/ Neudeck.

Neudeck

Relikty pałacu Paula Ludwiga Hanasa Antona von Beneckendorffa und von Hindenburg.Dn. 19-07-2012 r.


Neudeck Neudeck

Ks. dr Sławomir Czalej redaktor „Gościa Niedzielnego” podczas pracy i zwiedzenia siedziby Hindenburga w Ogrodzieńcu.

Neudeck

Gość Niedzielny 29-07-2012, nr 30, autor: ks. Slawomir Czalej. Film z portalu YouTube, Hindenburg w Neudeck.Dn. 02-05-2012 r.Pan Józef - mieszkaniec Ogrodzieńca oprowadza po terenie autora strony.


Neudeck Neudeck

Zachowany fragment bramy głównej do posesji Hindenburga.

Neudeck

Fragmenty fundamentu pałacu od strony ogrodu - wyjście na ogród.

Neudeck Neudeck

Zachowane stalowe wrota do skarbca/ archiwum w pałacu Prezydenta Hindenburga w Neudeck.


Neudeck Neudeck Neudeck Neudeck

Autentyczna glazura z pałacu Paula Ludwiga Hanas Antona von Beneckendorffa und von Hindenburga w Neudeck, znaleziona przez autora podczas zwiedzania ruin dawnego pałacu. (Ogrodzieniec)

Neudeck Neudeck

News z budowy pałacu w Neudeck.Dąb z ławeczką, o której wspominał pan Józef.

Neudeck Neudeck

Starodrzew. Dawne założenie parkowe przy pałacu.

Neudeck Neudeck

Główny wyjazd z posiadłości Hindenburga.

Neudeck Neudeck Neudeck Neudeck Neudeck Neudeck Neudeck

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1933, nr 178 - 29 VI.Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1933, nr 5 -5 I. Gazeta Gdańska, 1934.08.02 nr 171. Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1933, nr 262 -21 IX. Kurjer Bydgoski 1934.06.23 R.13 nr 141. Kurjer Bydgoski 1934.07.10 R.13 nr 154. Kurjer Bydgoski 1933.08.29 R.12 nr 197.

Neudeck Neudeck

Orędownik Wrzesiński 1933.07.11 R.15 Nr79.Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1933, nr 206 -27 VII.

Neudeck Neudeck

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1933, nr 187 -8 VII. Kurjer Bydgoski 1934.07.17 R.13 nr 160.

Neudeck

Podpis. Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg.


propaganda

Udało mi się pozyskać foto propagandowe III Rzeszy. Tak się rozpoczyna i kończy zadufanie.