DONIMIRSCY, SIERAKOWSCY.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA
Sztum, dnia 20 sierpnia 2021 roku. Prezentacja nowej ksiżążki mojej przyjaciółki - Pani Teresy Donimirskiej Piechockiej, lat 91 z Ramz Małych. Prezentacja nowej publikacji, odbyła się online z Nowego Jorku. Pani Terasa, bardzo dobrze pamięta między innymi Melchiora Wańkowicza i jego córkę, która towarzyszowała ojcu w podróży. Wańkowicz zbierał materiały do książki: „Na tropach Smętka”. Mistrz Melchior mieszkał parę dni wraz ze swoja kochaną córką w domu rodziców Pani Teresy, piętro wyżej. Szkoda, że nie było Janusza Ryszkowskiego ze Sztumu, ale tak jak ja, miał i ma wielką tramę... Janusz Trzymaj się....

Sztum

Dr Jacek Schirmer, syn Haliny Donimirskiej z Czernina, zaprezentował w Sztumie, dnia: 20 maja 2016 r. wykład pt. „O rodach ziemiańskich na ziemi sztumskiej w latach 1466 - 1945”

Sztum Sztum

Jacek Schirmer wraz z żoną Grażyną i synem Olafem wraz ze swoją sympatią w Kwidzynie, dnia 22 maja 2016 r.Załączam list od Kazimierz Z.A. Brochwicz Donimirskiego.


Waplewo

List Burmistrza Sztumu Leszka Tabora, wręczony na ręce Kazimierza Z.A. Brochwicz Donimirskiego podczas uroczystości - 15 lecia nadania Szkole w Czerninie imienia Rodziny Donimirskich.


Jeszcze z mojego archiwum oraz fotografia przesłana do mnie od Pani Teresy Donimirskiej - Piechockiej.

Sztum Waplewo
Pani Teresa Donimirska - Piechocka przed drzwiami pałacu w Waplewie Wielkim.

Uroczyste obchody 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Czerninie imienia Rodziny Donimirskich, które odbyły się 28 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czerninie.

Czernin Czernin Czernin Czernin Czernin Czernin Czernin

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Czerninie Bożena Andrzejewska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor, zaprosili na uroczystość między innymi: Kazimierza Donimirskiego z rodziną, Marka Donimirskiego, Katarzynę i Krzysztofa Donimirskich, Marka Piechockiego - syna Teresy Doninimirskiej z Ramz Małych, Alicje i Marka Felskich, radnego Waldemara Fierek - iniciatora nadania Szkoły imienia Rodziny Donimirskich, Andrzeja Lubińskiego, Przewodniczącego Miasta Czesława Oleksiaka, radnego Kazimierza Barańskiego, ks. proboszcza Andrzeja Starczewskiego oraz autora strony i innych szanownych gości.Czernin - Kalwa - Sztum - Ramzy Małe - Ramzy Duże - Postolin - Zajezierze


Powtórny pochówek śp. płk. Augusta Donimirskiego pierwszego dowódcy 4 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, a od sierpnia 1919 r. przemianowanego na 18 Pułk Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. Sztum dn. 30-07-2012 r.

August August August August

Ostatnią wolą śp.Stanisława Donimirskiego było, aby jego stryj płk. August Donimirski z Zajezierza - jak powiedział na pogrzebie Jacek Schirmer, syn Haliny Donimirskiej-Szyrmer, spoczął w grobie swojej matki - Bogumiły. Na zdjęciu zachowna trumna Bogumiły, na której spoczął jej ukochany syn August. Więcej o Auguście poniżej, o Zajezierzu.

August August
W poniedzialek 30 lipca o godz. 13.00, odprawiona została w sztumskiej farze Msza św. za dusze śp. płk. Augusta Donimirskiego z Zajezierza, poczem nastapiło zlożenie Jego szczatkow, ekshumowanych w Lęborku, do grobu "zajezierskiego" na cmentarzu przykościelnym w Sztumie.W tym roku przypada 90. rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech (oddział w Prusach Wschodnich), a także 70. rocznica śmierci śp. Marii Donimirskiej z Ramz Małych. Najmłodsza córka Teresa i wnuk Pani Marii, Marek Piechocki - informują i zapraszają /przez moją stronę/ na rocznice przypadające w 2012 r. do Ziemi Sztumskiej. Poniżej program uroczystości:

29 lipca 2012 r. Niedziela.

9:30 Małe Ramzy,
odsłoniecie tablicy pamiątkowej na budynku dworku rodziny Donimirskich.
10:30 Sztum, ul. Mickiewicza,
złożenie kwiatów przy pomniku Rodła.
11:30 Sztum, kościół św. Anny,
uroczysta msza św. odpustowa z poświeceniem tablicy pamiątkowej Marii i Kazimierza Donimirskich. Mszę św. celebrować będzie Bp Elbląski dr Jan Styrna.
18:45 Sztum, kościól św. Anny, koncert organowy, wykonawca dr hab. Ireneusz Wyrwa.

Sprawozdanie z 90. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech (oddział w Prusach Wschodnich), a także 70. rocznica śmierci śp. Marii Donimirskiej z Ramz Małych.

Donimirscy Donimirscy

Odsłonięcie przez Panią Teresę Donimirską - Piechocką pamiątkowej tablicy w Ramzach Małych.

Donimirscy Donimirscy

Autor strony wraz z Jerzym Donimirskim oraz Markiem Piechockim synem Teresy w Ramzach Małych.Burmistrz Sztumu składa kwiaty pod pomnikiem Rodła w Sztumie.

Donimirscy Donimirscy

Kazimierz Donimirski wnuk Kazimierza z Ramz Małych. Odsłonięta tablica w Kościele p.w.św. Anny w Sztumie.

Donimirscy Donimirscy

Autor strony z Panią Teresą Donimirską - Piechocką, córką Marii z Ramz Małych, pałac Waplewo Wielkie. Wspólna rodzinna fotografia Donimirskich na zjeździe w Waplewie Wielkim.

Hymn Ziemi Sztumskiej napisany przez Marię Donimirską - odśpiewany po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w Ramzach Małych.

Teresa Donimirska - Piechocka, podpisuje wspomnienia swojej mamy: Marii Donimirskiej pt. „ Bóg dał nam czas próby„ wyd. Biblioteka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, t.9. 2012 r. Wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Lubiński.Prowincja Nr 2(12) 2013 by 1bw
STANISŁAW DONIMIRSKIZmarł Stanisław Donimirski, ostatni z rodu urodzony w Czernine. Jednym słowem, mój - przyjaciel.

...mieliśmy ze Stachem wiele planów na 2012 r.....m.in. o ś.p. Auguście Donimirskim.


Mowa pożegnalna Burmistrza Sztumu Leszka Tabora. Poczet Sztandarowy - Delegacja Zespołu Szkół w Czerninie im. Rodziny Donimirskich.

Pogrzeb Stanisława Donimirskiego - Powązki dn. 28 maja 2012 r. w godz. 14 - 15.30

Stasiu Stasiu

Andrzej Laudowicz - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskieo Towarzystwa Ziemiańskiego wspomina Stanisława Donimirskiego. Burmistrza i Radę Miasta Kwidzyna reprezentował autor strony.


Czernin Stasiu

Dnia 20-05-2012 r. zmarł Stanisław Donimirski. Nekrolog ukazał się dn. 26-05-12 r. w „Naszym Dzienniku” i ,„Rzeczpospolitej”.


Czernin

Pałac Donimirskich w Czerninie.Własność rodziny Donimirskich. Obecnie w innych rękach.

Czernin Czernin

Wnętrze pałacu w Czerninie przed II Wojną Światową. Foto z książki: Halina Donimirska-Szymerowa: „Był taki świat...”


Kalwa Kalwa

Dn. 30-07-2011 r. Dr Stanisław Donimirski, żona Danuta oraz autor strony BW przy grobie wybitnego działacza społecznego, politycznego i oświatowego Powiśla Teodora Donimirskiego ur. 25-10-1805 w Buchwałdzie, zmarł 01-05-1884 r. w Telkwicach. Pochowany w Kalwie. Założył w Postolinie m. in. - Ligę Polską w 1849 r. Więcej: Tadeusz Oracki „SŁOWNIK BIOGRAFICZNY Warmii, Mazur i Powiśla. Instytut Wydawniczy „PAX” 1983.

Informacja o Teodorze Donimirskim. Wikipedia - Teodor Doniemirski

Więcej za: Tadeusz Oracki „SŁOWNIK BIOGRAFICZNY Warmii, Mazur i Powiśla. Instytut Wydawniczy „PAX” 1983.

T. Donimirski

Postolin Ramzy Małe

W Postolinie pan Stanisław przy grobie wujka Kazimierza Donimirskiego z Ramz Małych. To u Kazimierza przebywał Melchior Wańkowicz z córką. Efektem pobytu w Ramzach Małych była relacja z podróży w książce „Na tropach Smętka” wyd.1936 r.

Informacja o Kazimierzu Donimirskim. Wikipedia - Kazimierz Donimirski

Zajezierze Kalwa

W Zajezierzu, przedwojenna własność rodziny Donimirskich, polonijnych działaczy. To właśnie na ich zaproszenie w dworku zagościł Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz i Władysław Kozicki, w ramach akcji plebiscytowej na Powiślu oraz w Kalwie przy grobie Teodora.

Zajezierze

Schody Kawowe - 06-2007 r.

Zajezierze Ramzy Małe

W Zajezierzu i w Ramzach Małych na autentycznych schodach, po których chodził pan Stanisław - jak był dzieckiem oraz Melchior Wańkowicz z córką podczas wizyty u Kazimierza Donimirskiego.Filmy nagrane w Sztumie przy dawnym Banku Ludowym - stan budynku bardzo, a baaardzo fatalny - SZOK - i w Czerninie przed pałecem rodzinnym, przy bramie do majątku zakaz wstępu.

książka Książka

Siostra pana Stanisława, nieżyjąca już (miałem przyjemność poznać) Halina Donimirska - Szyrmerowa napisała wspaniałe wspomienia o swoim życiu. Powyżej okładka oraz foto z książki. Pan Stanisław też tam jest.

Informacja o ojcu pana Stanisława - Witoldzie. Wikipedia - Witold Donimirski

Więcej za: Tadeusz Oracki „SŁOWNIK BIOGRAFICZNY Warmii, Mazur i Powiśla. Instytut Wydawniczy „PAX” 1983.

W. Donimirski

Wisniewski Schody Kawowe 1 by 1bw

Teodor

Portret Teodora pochodzi ze strony http://www.europeana.eu/portal
Czernin Czernin

Foto archiwalne. Dwór w Czerninie. Dom rodzinny Donimirskich. To tu urodził się m. in. pan Stanisław. Okupant z 1939 r. majątek odebrał. Obecnie majątek dalej jest w innych rękach. Okupant przypieczętował zmianę właściciela, aż do dzisiaj. Może kiedyś wróci do Donimirskich. Wikipedia - Czernin

Stas Stas Stas Stas Stas Stas Stas Stas

Stanisław Donimirski z wykładami w Kwidzynie CKJ w dn. 18-10-2006. (godz. 18:47:42 z foto). Film brak fonii. Archiwum. Kwit bankowy ze Sztumu, prowadzony przez Witolda Donimirskiego ojca Stanisława.

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 237 -28 VIII

Stas Stas

Kadry z mojego nieupublikowanego filmu z Czernina. Stanisław Donimirski zaprasza do parku za pałacem, w którym z rodzeństwem bawił się przed II wojną światową.

Fragment filmu, o którym powyżej.Ramzy Małe stan z 2007 r. Obecnie budynek jest odnowiony

Ramzy Ramzy

List do autora strony

Ramzy Ramzy

Pani Tersa Piechocka z domu Donimirska z Ramz Małych, córka Kazimierza Donimirskiego, wspomina lata młodzieńcze i pobyt Melchiora Wańkowicza w rodzinnym domu.Więcej w książce Melchiora Wańkowicza „Na tropach Smętka” Wikipedia - Na tropach Smętka


Wisniewski Schody Kawowe 2 by 1bw

slub Celiny Donimirskiej i Ludwika Echausta

Ślub Celiny Donimirskiej i Ludwika Echausta.Waplkewo Wielkie. Najmlodsza dziewczynka na tym zdjeciu to Pani Teresa Piechocka z domu Donimirska z Ramz Małych, córka Kazimierza Donimirskiego. Fotografia przekazana przez Marka Piechockiego syna Teresy Piechockiej.


Ramzy

Czernin. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę "Żelaznego". Zginął w Czerninie w parku pałacu Donimirskich. Stach Donimirski wspominał mi o tym w innym filmie.


5 grudnia 2004 roku grupa przyjaciół i sympatyków żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK upamiętniła ppor. Zdzisława Badochę "Żelaznego" odsłaniając w Czerninie tablicę pamiątkową.


Kalwa

Kalwa Kalwa

Ciekawostka. Kalwa kościół p.w. świętej Marii Magdaleny.Portrety trumienne zawieszone w kościele pochodzące z końca XVII lub z początku XVIII w..


Dn.14-08-2011 r. Waplewo Wielkie. Pałac hr. Sierakowskich.

http://www.parafia-waplewo.plWaplewo Waplewo W Waplewo W Waplewo W

Żona Agata i córka Magdalena w pałacu w Waplewie Wielkim u hr. Sierakowskich. Drzwi do pałacu w Waliewie Wielkim. Rzeźba NMP. ucznia Wita Stwosza z kaplicy grzebalnej hr. Sierakowskich.

Waplewo W Waplewo

Córka Magdalena na tle kiosku chińskiego w Waplewie Wielkim.

Waplewo Album by 1bw

Album z Waplewa z roku 1932.
Przypominam. Wszystkie zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim - © Bogumił Wiśniewski