Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Kwidzynie.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA
Dnia 13 czerwca 2015 roku, Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore wraz z Biskupem Elbląskim Jackiem Jezierskim w Kwidzynie

Trojca

Trojca

Powodem wizyty Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore wraz z Biskupem Elbląskim Jackiem Jezierskim w Kwidzynie, było przypomnienie wydarzenia sprzed 95 lat i odsłonięcie poświęconych temu dwóch tablic pamiątkowych. W dniach 22 – 24 czerwca 1920 roku podczas wizytacji terenów objętych plebiscytem na Powiślu, Warmii i Mazurach przebywał w Kwidzynie, ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce biskup Ambrogio Damiano Achille Ratti, późniejszy Papież Pius XI. Arcybiskup dnia 23 czerwca 1920 r. w kościele pod wezwaniem św. Trójcy, odprawił uroczystą mszę świętą. Celem tej wizyty było wsparcie duchowe Polaków, zamieszkujących tereny plebiscytowe Powiśla, w staraniach o przyłączenie do Polski, o które zabiegał m. in. Roman Dmowski.
Trojca Trojca

„Dziennik Bałtycki 20.04.2012. Kurier Powiatu Kwidzyńskiego.”


15 kwietnia 2012 r.

Trojca

Plebania z poł. XIX w. po renowacji. Mieszkał w niej Kardynał Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.

Trojca Trojca

Poświęcenie odrestaurowanej plebani z poł. XIX w., w której mieszał przez kila dni w roku 1920 w Kwidzynie, przyszły Papież Pius XI. Poświęcenia dokonał o.Adam Kalinowski - prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku.

Trojca Trojca TrojcaRelikwiarze z kościoła p.w. św. Trójcy w Kwidzyniekościół Trójca kościół kościół kościół kościół kościół kościół kościół Pielgrzym,czwartek 29 wrzesnia 1881 r.

Foto z końca XIX w i pocz. XX w.

Po prawej - pismo „Pielgrzym”. Pelplin. Czwartek z dn. 29 wrzesnia 1881 r. Informacja o kościele p.w. św. Trójcy w Kwidzynie.


Kościół p.w. św. Trójcy w Kwidzynie wzniesiony w latach 1846 - 1858 ze składek wiernych, konsekrowany 26.11.1858 przez biskupa Antoniego Frenzla. Pobudowany w stylu eklektycznym z elementami neoromanizmu i neogotyku. Projektowany przez Karla Friedricha Schinkela niemieckiego architekta. Jeden z wybitniejszych twórców okresu klasycyzmu w Prusach, tworzący także w stylu arkadowym. Szkołą Schinkla (niem. Schinkelschule) nazwano działalność grupy niemieckich architektów kontynuujących styl Schinkla.

Relikwiarz

Posrebrzany relikwiarz św. Andrzeja Boboli z 2 poł. XIX w. Kościół p.w. św. Trójcy w Kwidzynie.

Relikwiarz Relikwiarz

Relikwiarz z głównego ołtarza kościoła. Pochodzi z II poł. XIX w. - 1857 r.

Relikwiarz Relikwiarz

po lewej - Relikaiarz św. Antoniego z Padwy oraz relikwiarz św. Franciszka z Asyżu.

Relikwiarz Relikwiarz

po lewej relikwiarz z bocznego ołtarza św. Józefa oraz relikwiarz z ołtarza Dobrego Pasterza.

Relikwiarz Trojca
Foto B. Wiśniewski, archiwum, internet