RELIKWIARZ KWIDZYŃSKI


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA


Szafa na paramenta

Myślę, że warto szukać tzw. „Relikwiarza Kwidzyńskiego”. Relikwiarz to gotycka, malowana szafa pokryta scenami figuralnymi, ukazującymi historię Krzyża Świętego, która jest datowana na lata 1380-1390.Badania Badania
Badania Badania


Badania


Badania
Badania Badania

Czy tu jest nasz kwidzyński relikwiarz?

Badania

I po badaniach.

Wyniki badań

Badania Badania

Po przeskanowaniu nawy głównej Katedry, przystąpiono do badań archeologicznych. W pierwszej kolejności postanowiono poluzować, a następnie wyjąć z posadzki marmurowe płyty, które przylegały bezpośrednio do lica drewnianych ławek. Wykop został umiejscowiony w części zachodniej katedry w nawie głównej przy przedostatnich filarach - patrząc od strony prezbiterium Katedry. Wymiary wykopu sondażowego. Długość: profil zach. 1 m, profil wsch. 0,50 m, szerokość: profil płn. 0, 62 m, płd. 0,50 m. Głębokość względna wykopu wynosiła 0,82 m licząc od posadzki Katedry. Pod płytami posadzki grubość 2 cm, stwierdzono wylewkę betonową, która ciągnęła się na całej powierzchni wykopu sondażowego. Przystąpiono do ręcznego, a następnie mechanicznego usunięcia wylewki betonowej. Po skuciu pierwszej warstwy okazało się, że wylewka betonowa była zbrojona niekarbowanymi prętami stalowymi o grubości 0,5 cm. Natrafiono w wykopie na trzy pręty stalowe, które były oddalone od siebie około 26 cm. Ułożone były wzdłuż nawy środkowej Katedry. Po skuciu betonu, grubość wylewki betonowej wynosiła około 20 cm, natrafiono na wartę ziemi o kolorze ciemno brązowej, w której znajdowały się duże ilości małych fragmentów cegieł, dachówek, nieliczne ilości ceramiki glinianej, szkła z butelek, dwa kute gwoździe oraz kości ludzkie - żebro dziecka. Miąższość warstwy dochodziła do 38 cm.Pod wyżej wymienioną warstwą natrafiono na warstwę zaprawy murarskiej z fragmentami cegieł. W warstwie tej nie stwierdzono żadnych zabytków ruchomych. Pręt metalowy o długości 1,50 m przebił bez problemu warstwę spągu wykopu, nie napotykał na żadne przeszkody - warstwa ta była bardzo luźna, świadczy to o zasypisku nawy głównej z I połowy XX w.
„Relikwiarza kwidzyńskiego” nie udało mi się tym razem odkryć. Może kiedyś?


Badania
Relikwiarz Relikwiarz Relikwiarz

Zaginiony „Relikwiarz” - stan sprzed 1945 r.

Relikwiarz Relikwiarz Relikwiarz Relikwiarz Miejsce

Namalowane sceny z szafy. Biskup pemezański błogosławiony przez Chrystusa. Miejsce wystepowania anomalii w Katedrze. Może tam jest szafa?